• تهران،جردن، خیابان شریعتی بالاتر از ظفر، کوچه جم، پلاک ۷
  • info@ttmpi.com
  • 021-44441820

تماس با ما

با ما در تماس باشید


مسئول فنی مهندسی

پشتیبانی و خدمات

۰۲۱۴۴۴۴۹۲۶۰
۰۲۱۴۴۴۴۵۲۹۰

بازرگانی مواد اولیه

تنباکو معسل

۰۲۱۴۴۴۴۱۳۷۲
۰۲۱۴۴۴۴۱۵۷۰
۰۲۱۴۴۴۴۱۷۵۰
۰۲۱۴۴۴۴۸۵۲۹
۰۲۱۴۴۴۴۷۲۰۶
۰۲۱۴۴۴۴۷۰۶۲

موبایل

۰۹۱۲۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۳۹۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۱۹۳۳۸۵۱۸۸
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۴
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۵
۰۹۹۱۱۷۰۰۰۳۶

فروش ماشین آلات

۴۴۴۴۶۱۳۰
۴۴۴۴۶۲۳۱
۴۴۴۴۱۷۵۰
۴۴۴۴۱۸۲۰

واردات

۰۲۱۴۴۴۴۰۱۷۱
۰۲۱۴۴۴۴۷۰۱۳

مدیریت

۰۲۱۴۴۴۴۱۸۳۷
۰۲۱۴۴۴۴۱۸۳۸
۰۲۱۴۴۴۴۲۳۹۰
۰۲۱۴۴۴۴۲۳۹۸

صادرات

۰۲۱۴۴۴۴۵۷۱۱
۰۲۱۴۴۴۴۵۹۳۳

ارسال پیام: